4 χέρια

60 λεπτά 40ε

Maximize pleasure and effectiveness with 4-Hand Care. When you do a regular massage, you can easily feel the position of your therapist's hands. However, the brain does not find it so easy to watch the four different hands moving over the body. After a few minutes, your brain will stop trying to understand all this information and you will feel completely immersed in the experience. Οι κινήσεις που χρησιμοποιούμε στο μασάζ με τέσσερα χέρια είναι συνήθως αργές και όχι ζωηρές. Αυτή η μορφή μασάζ μπορεί να είναι χρήσιμη για άτομα που δυσκολεύονται να «αφεθούν» κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Όταν είστε βαθιά χαλαροί, οι μύες σας γίνονται πιο εύκαμπτοι. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο θεραπευτές μπορούν να εργαστούν πιο αποτελεσματικά για να μειώσουν την ένταση στο σώμα σας. Μπορεί ακόμα να κοιμηθείτε κατά τη διάρκεια του μασάζ σας.

©2019 by aloha massage. Proudly created with Wix.com